Het Jaarwiel

Lente Equinox

3 uur / € 39

Met de start in de lente maak je een start voor openen. Laat ontkiemen wat in jou naar boven wil komen. Dit tijdstip van het jaar heeft krachten die radicale veranderingen met zich meebrengt. De sluimerende aarde schudt de winter van haar af. En bereidt zich voor op wedergeboorte en vernieuwing. Dat is voelbaar als een sprankelende, lichte maar zeer krachtige energie.

Nieuwe mogelijkheden en hoop dienen zich aan. Het is een tijd van kosmische balans. De aarde maakt de transformatie van rusten naar ontwaken. Met dat gegeven gaan we op zoek naar wat zich in jou wil ontwaken, wat wil gaan groeien om later geoogst te worden.

Zomer Zonnewende

3 uur / € 39

Met de Zomer in aantocht bewegen we ons naar de eerste zonnestilstand. Die valt meestal op 21 juni wanneer de zon op haar hoogste punt staat. Is de energie van de Lente gericht op ‘Openen’, zo brengt de beweging naar de Zomer Zonnewende een verhoogde energie van Helderheid en Creativiteit.

Daarnaast brengt deze piek in zonnekracht, Heling met zich mee. Kom je koesteren in je (eigen) Zonnekracht!

Herfst Equinox

3 uur / € 39

Het seizoen van de herfst. Een belangrijke transformerende tijd van het Jaarwiel. Het is de tijd waarin de zomer voorbij is en het afnemen van het zonnejaar voelbaar is. Een moment waarop de dag en nacht even lang duren. Balans en loslaten zijn dan ook de thema’s. Balans van licht en duisternis, zomer en winter, groei en rust. En het loslaten zoals de bladeren van de bomen dat ook doen.

We bewegen ons naar de donkere helft van het jaar. De tijd van inkeer breekt aan, ook in je persoonlijke ruimte.

Winter Zonnewende

3 uur / € 39

De Winter is het moment waarop de zon op haar meest noordelijke punt is aangekomen. Om zich van daaruit weer naar haar meest zuidelijke punt te  bewegen. Het is het keerpunt van het afnemende jaar naar het nieuwe jaar. Daardoor lijkt alles even stil te staan. Deze stilte brengt thema’s als Inkeer en Verstilling met zich mee. Met reflectie kijken we terug naar het afgelopen jaar en verbinden daar Harmonie en Dankbaarheid aan. Juist ook als het een wat moeilijker jaar is geweest. Verstil en kom tot Inzicht.

Ook maken we ons voorzichtig klaar om ons naar het nieuwe jaar te bewegen. Vanuit de rust wordt nagedacht over nieuwe aspiraties. Waar wil jij je mee verbinden? Maak je klaar om samen met het toenemende jaar Kracht en Moed te vinden om aan je persoonlijke doelen en ontwikkeling kleur te geven!