Algemene voorwaarden

Versie 3, hiermee komen de vorige versies te vervallen.
Laatste update: 1 februari 2021

 1. Inschrijving voor een workshop of overige activiteit of het maken van een afspraak voor een behandeling, betekent dat deelnemer akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van Praktijk Jacky. Deze Algemene  oorwaarden zijn te vinden op de website van Praktijk Jacky bij pagina contactgegevens. Of op verzoek worden deze toegestuurd per mail.
 2. Deelnemer aan een workshop of overige activiteit of een behandeling  (lichaamswerk en/of coaching) is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten te melden die van invloed kunnen zijn om deel te nemen.
 3. Deelname aan een workshop, activiteit of behandeling gebeurd geheel voor eigen risico.
 4. Praktijk Jacky is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van  eigendommen van de deelnemer, ook niet voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een workshop, activiteit of behandeling.
 5. Behandelingen (lichaamswerk en/of coaching) dienen contant afgerekend te worden. Een factuur wordt gemaild na afloop van de behandeling.
 6. Afspraken voor een behandeling (lichaamswerk en/of coaching) kunnen kosteloos tot 48 uur voor aanvang van worden geannuleerd. Deze annulering dient telefonisch of per app/telegram te worden gedaan. Bij annuleringen binnen 48 uur, ongeacht de reden, is het gehele bedrag van de behandeling (lichaamswerk en/of coaching) verschuldigd.
 7. Bij inschrijving voor een workshop of overige activiteit, ontvangt men een bevestiging van deelname per email met daarin het bedrag welke voldaan moet worden binnen 7 dagen. Of indien inschrijving binnen 7 dagen van de activiteit plaatsvindt, per omgaande.
 8. Inschrijvingen voor een workshop of overige activiteit kunnen kosteloos tot twee weken voor aanvang worden geannuleerd. Deze annulering dient telefonisch of per app/telegram te worden gedaan. Het al betaalde bedrag zal teruggestort worden. Bij annuleringen tussen één en twee weken voorafgaand aan het event, is er 50% betaling verschuldigd. Annuleringen binnen één week, ongeacht de reden, is het gehele bedrag van de workshop, activiteit verschuldigd.
 9. Het is toegestaan om bij een annulering van een inschrijving van een workshop of overige activiteit zelf een plaatsvervanger te vinden en te laten deelnemen. 10. Bij het niet doorgaan van een workshop of overige activiteit wordt het gestorte bedrag geretourneerd.
 10. Eventuele kosten die door Praktijk Jacky gemaakt zijn in verband met niet nakomen van zijn/haar betalingsverplichting, worden aan de desbetreffende persoon doorbelast.
 11. Voor bedrijven en instellingen gelden op maat afgesproken algemene voorwaarden.
 12. Praktijk Jacky behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden aan te passen.