maart 2021
PRIVACYVERKLARING PRAKTIJK JACKY

Contactgegevens:
www.praktijkjacky.nl

H.J. Meijer is de functionaris gegevensbescherming van PRAKTIJK JACKY. Zij is te bereiken via
[email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken

PRAKTIJK JACKY verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maak van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

PRAKTIJK JACKY verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  • Anamnese formulier

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PRAKTIJK JACKY verwerkt jou persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Je te kunnen bellen, appen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Het mailen van een nieuwsbrief. Op basis van het anamnese formulier tot een advies voor behandeling te komen.

Geautomatiseerde besluitvorming

PRAKTIJK JACKY neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijk) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (medewerkers en eigenaar van PRAKTIJK JACKY) tussen zit. Het anamnese formulier wordt niet digitaal verwerkt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PRAKTIJK JACKY bewaart je persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Naam, adres, woonplaats, e-mailadres worden 10 jaar bewaard.
Anamneseformulier wordt 5 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

PRAKTIJK JACKY verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Denk hierbij aan contact met je huisarts. Hiervoor is dan toestemming gegeven. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan de belastingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PRAKTIJK JACKY gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PRAKTIJK JACKY. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij bewaren een persoonlijke gegevens in computerbestanden. Alleen voor de facturering wordt er naam, adres, woonplaats opgeslagen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ Zone, paspoortnummer en burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren binnen vier weken op jouw verzoek.

Wij willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens beveiligen

PRAKTIJK JACKY neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.